ใยแก้วลอนกระเบื้อง
ติดต่อสอบถามเรา
ติดต่อสอบถาม

ไฟเบอร์กลาส(Fiberglass)ราคาตั้งใยแก้วลอนกระเบื้อง แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสใยแก้ว

โดยปกติแล้วทางเราจะทำไว้เฉพาะสีเขียว  แต่ถ้าเป็นสีนม(ขาวขุ่น) ต้องสั่งทำค่ะ

 

  ชนิด        ราคาต่อแผ่น          จำนวนแผ่น/มัด     

ลอนคู่ 1.20 ซม.

125 25 แผ่น
ลอนคู่ 1.50 ซม. 160 25 แผ่น
ลอนเล็ก 1.20 ซม. 140 25 แผ่น
ลอนเล็ก 1.50 ซม. 170 25 แผ่น
ไตรลอน 1.20 ซม. 140 25 แผ่น
   ไตรลอน 1.50 ซม.    170 25 แผ่น

 

*****  

กระเบื้องลอนคู่      มีจำนวน  2 ลอน                                                                          

กระเบื้องลอนเล็ก   มีจำนวน  7 ลอน  Small Corrugated                                                                        

กระเบื้องไตรลอน   มีจำนวน  3 ลอน 

 

โดยปกติแล้วทางเราจะทำไว้เฉพาะสีเขียว  แต่ถ้าเป็นสีนม(ขาวขุ่น) ต้องสั่งทำค่ะ