แหวนยางสังกะสี
ติดต่อสอบถามเรา
ติดต่อสอบถาม
 แหวนยาง ผลิตจากเนื้อยางอย่างหนาที่มีคุณภาพสูง เมื่อโดนความร้อนบนหลังคากว่า 60 องศาเซลเซียส
       จะหลอมละลายยึดติดเป็นเนื้อเดียวกับหมวกเหล็ก และคงสภาพตลอดอายุการใช้งาน

 หมวกสังกะสี ผลิตจากสังกะสีกันสนิมขึ้นรูปอย่างดี ปั๊มขึ้นรูปให้มีช่องสำหรับใส่แหวนยางอย่างหนาพอดี

 

     แหวนยางสังกะสี             การบรรจุ
        แบบครบชุด   ถุงละ  10,000  ชุด  
    แบบเฉพาะสังกะสี   ถุงละ  10,000  ตัว
      แบบเฉพาะยาง   ถุงละ  50,000  ตัว