ประเภทของหัวสกรู

 

สกรู หมายถึง “น๊อตตัวผู้” มีลักษณะเป็นเกลียวรอบทรงกระบอกยาว

 

“น็อต” หรือ“หัวน็อต” หมายถึง “น็อตตัวเมีย” มีลักษณะคล้ายแหวน มีรูตรงกลาง ภายในมีร่องเป็นเกลียวเพื่อที่จะสามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ 

 

หัวของสกรูจะมีหลายประเภท ดังนี้

1. หัวเตเปอร์ (Countersunk) หรือ หัว F (Flat Head) หรือ หัวเรียบ JF+

2. หัว O (Oval Head)

3. หัว P (Pan Head) หรือ หัวกลมนูน  JP+

4. หัว T (Truss Head) หรือ หัวกะทะ  JT+

5. หัวกลม (Round Head)

6. หัวหกเหลี่ยม (หรือ หัวเหลี่ยม) (Hex Head)

7. หัวหกเหลี่ยมติดแหวน (หรือ หัวเหลี่ยมติดจาน) 

8. หัวหกเหลี่ยมผ่า 

9. หัวจม

10. หัวกระดุม (Button Head)