ประเภท Drive ของสกรู

1. หัวแฉก (Phillips)

2. หัวผ่า (Slot)

3. หัวคอมบี้ (Combination)

4. หัวจมหกเหลี่ยม (Hex Socket)

5. One Way

6. Square

7. หัวทอล์ค (Torx)