ประเภทส่วนปลายของสกรู

ทั่วไป (Machine Screw)

เกลียวปล่อย (Tapping Screw)

ขันไม้ (Wood Screws)

 

ปลายสว่าน (Self Drilling Screw)