ประเภทของเกลียว

เกลียว (Thread)

หมายถึง  สันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบๆ  จะซ้ายหรือขวาก็ได้ด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอ

 

Pitch

คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ไปยังตำแหน่งเดียวกัน ของเกลียวถัดไป เช่น วัดจากยอดเกลียวถึงยอดเกลียว

 

เกลียวครึ่ง (Half Thread)

เกลียวตลอด (Full Thread)

 

 

เราสามารถวัดขนาดเกลียวของสกรูโดยใช้ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ

1. ระบบเมตริก (Metric) หรือ "เกลียวมิล" วัดจากระยะห่างระหว่างเกลียว (pitch) โดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร ระบบนี้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเราสามารถเอาไม้บรรทัดมาวัดระยะห่างของเกลียว และอ่านค่าได้ทันทีเลย ว่าสกรูตัวนี้มีระยะห่างของเกลียวกี่มิล

2. ระบบอเมริกัน (Inches) หรือ “เกลียวหุน” จะวัดจากการนับจำนวนเกลียวได้กี่เกลียวในระยะหนึ่งนิ้ว การวัดเกลียวแบบนี้มักจะเป็นปัญหากับผู้ที่ไม่คุ้นเคย เราสามารถเทียบขนาดจากนิ้วเป็นหุนได้ดังนี้

 1/8" = 1 หุน

 3/16" = หุนครึ่ง

 1/4" = 2 หุน

 5/16" = 2 หุนครึ่ง

 3/8" = 3 หุน

 7/16" = 3 หุนครึ่ง

 1/2" = 4 หุน

 9/16" = 4 หุนครึ่ง

 5/8" = 5 หุน

 11/16" = 5 หุนครึ่ง

 3/4" = 6 หุน

 13/16" = 6 หุนครึ่ง

 7/8" = 7 หุน

 15/16" =7 หุนครึ่ง

 1” = 8 หุน